Nieuws

Update: vrijdag 24 mei 2013
De core routers zijn succesvol vervangen naar het nieuwe Cisco platform, de down time was slechts 4 minuten!
De doorvoersnelheid is inderdaad verbeterd en als positief ervaren.

In week 22 zal men in de nachtelijke uren een zogenaamde fail-over test uitvoeren, hiervan zal u verder geen last ondervinden.

 

Vervanging core routers dinsdag 21 mei 2013 v.a 24.00 uur

In verband met de vervanging van onze huidige core routers naar een meer efficiënt Cisco platform en hogere doorvoersnelheid is een korte down time (helaas) noodzakelijk in verband met de vervanging van de routers en de daarmee gepaard gaande omzetting.

Juist daarvoor is gekozen om deze vervanging uit te voeren in de nacht van:
Pinkstermaandag 20/05 naar dinsdag 21/05 start tijd ca. 24.00 uur.

De te verwachten down time zal ongeveer 10 minuten bedragen (waarschijnlijk korter)

We begrijpen dat dit zeer vervelend is maar gezien de voordelen voor nu en in de toekomst (denk aan hogere doorvoersnelheid, implementatie ipv6, etc.) wegen deze voordelen zeer zeker op tegen de korte down time.

Nogmaals excuses voor de overlast.

Support Team


Reacties (0)