Waarmee kunnen we je helpen?
Laatste updates
Wederom (tussentijdse) verhoging stroomprijzen vanuit Nedzone
Geplaatst door Michel [Support] aan 11-08-2022 11:25

Begin dit jaar hebben wij u al geinformeerd over de stijgende kosten inzake hardware, inflatie en daarnaast de (veel) hogere stroomkosten en dat wij dit ook uit noodzaak door moeten factureren aan onze klanten. Dit hebben wij gedaan in de vorm van meerprijzen stroom per toegekende / gebruikte CPU cores van een server. Zie ook onze uitgebreide melding van eerder dit jaar hier.

Gisteren kregen wij opnieuw een bericht van Dataplace (dit is overkoepelende organisatie van het Nedzone datacenter), waar al onze servers staan geplaatst, dat men wederom hogere stroomkosten verwacht voor de komende periode. Zie hier de originele berichtgeving van Nedzone zelf. Helaas worden wij hierdoor ook genoodzaakt om deze nieuwe verhoging van de stroomprijs ook indirect door te berekenen aan onze klanten. Zo zal de in maart geïntroduceerde meerprijzen inzake de stroomkosten per CPU core verhoogd worden van 1.70 Euro naar 2.50 Euro. Dit staat nog altijd niet in verhouding tot de verhoging die wij per periode direct moeten betalen aan Nedzone, maar wij willen ook niet alles 1-op-1 doorberekenen aan onze klanten en dus proberen wij het op deze manier netjes op te lossen. Inmiddels zijn de stroomprijzen al meer dan verzesvoudigd t.o.v. begin 2021, wat ook gedeeltelijk terug te lezen is in een artikel van maart 2021 hier (toen sprak men nog een een verviervoudiging). Wij hebben op dit moment circa 1000 actieve servers online staan op het datacenter van Nedzone; in ons geval praat je dan niet over enkele duizenden Euro's per maand meer, maar een ruime veelvoud hiervan.

Hoe dan ook; wij blijven dit zien als een tijdelijke c.q. noodgedwongen optie om de kosten inzake de extreem hoge stroom marginaal te kunnen dekken. Het spreekt voor zich, dat wanneer de markt weer normaal of normaler wordt, dat wij dit dan ook weer zullen toepassen op o.a. de stroomkosten per CPU core.

Vanwege de (nieuwe) hogere stroomkosten gaan wij ook de stroomkosten doorberekenen inzake de (goedkopere) DirectAdmin/Plesk reseller pakketten. Daarnaast zullen wij ook de prijzen verhogen inzake de DirectAdmin Budget webhosting pakketten. De stijging van de DirectAdmin Budget hosting pakketten zullen variëren tussen de twee en tien Euro per jaar. Dit is inmiddels ook al toegepast op de website. Vooralsnog blijven de Plesk webhosting pakketten buiten beschouwing. De verhoging inzake de reseller pakketten wordt gebasseerd op dezelfde wijze die wij reeds toepassen op reguliere servers (VPS/DPS).

Prijzen van overige diensten blijven vooralsnog gelijk en zullen voorlopig niet aangepast worden. En nogmaals; wanneer (met name) de stroomprijzen, die wij doorgefactureerd krijgen van Nedzone, gaan dalen, dan zal dit uiteraard ook toegepast worden op onze producten en diensten die hieraan direct en indirect gekoppeld staan. Wij proberen altijd zo'n eerlijk en transparant mogelijke bedrijfsvoering te voeren en de continuïteit te waarborgen van onze dienstverlening.

Mocht u ondanks deze uitgebreide uitleg zich niet kunnen conformeren met de (genoodzaakte) prijsverhogingen, dan kan u altijd uw dienst of product opzeggen conform de voorwaarden die online staan. Wij zullen dit natuurlijk ten zeerste betreuren, maar helaas zijn wij ook echt genoodzaakt om dit door te voeren. Wij hadden vooralsnog goede hoop dat de stroomkosten licht gingen dalen en deze trend door zou zetten, maar de berichtgeving van Nedzone geeft helaas het tegenovergestelde beeld weer.

Juist omdat wij geloven in een eerlijke en transparante bedrijfsvoering hebben wij de mededeling van Dataplace (Nedzone datacenter) ook online geplaatst. Deze kan u hier terug vinden en zelf inzien.


Meer lezen

Onderhoud Spamprotector; geen rapportage per email mogelijk
Geplaatst door Michel [Support] aan 15-07-2022 15:14

Op dit moment wordt Spamprotector van onderhoud voorzien.

Door dit onderhoud is het (tijdelijk) niet mogelijk om (automatische) reportage te krijgen per email inzake de zogenaamde "Protection reports". Er is een kleine groep klanten die hier gebruik van maken. Het meerendeel zal dan ook geen problemen ondervinden hiermee.

Sowieso is de functie "Protection reports" een "legacy" functie, welke t.z.t. compleet vervangen zal gaan worden door inmiddels toegevoegde (moderne) functie met de naam: Email Scout Report (ESR). Wij adviseren sowieso om hiervan gebruik te gaan maken, daar de "Protection reports" binnenkort helemaal niet meer beschikbaar zal zijn. Excuses voor het ongemak in deze.

Uiteraard blijft Spamprotector voor de rest gewoon functioneren zoals u altijd gewend bent.


Meer lezen

[afgerond] Storing op één van onze hardware nodes
Geplaatst door Michel [Support] aan 06-07-2022 22:23

Aangezien de originele nieuwsmelding behoorlijk onduidelijk werd vanwege de vele updates, hebben wij hieronder het één en ander samengevat ter verduidelijking.

Op 6 juli j.l. kregen wij een melding van een enorme load (= overbelasting qua rekenkracht/proccesors) via onze monitoring software inzake één van onze hardware nodes. Op de desbetreffende node stonden enkele kleinere VPS-en van klanten. De load op deze hardware node ging explosief omhoog (binnen enkele seconden ver boven de 400.00 load). Vervolgens crashte de node. Vervolgens hebben wij op afstand geprobeerd de node opnieuw op te starten (power reboot). Hierbij wordt tijdelijk de stroom van de node afgehaald en vervolgens de stroomtoevoer weer geactiveerd (met 1 á  2 minuten tussen). Ook dit hielp niet, dus ondertussen hadden wij al één van onze technici onderweg naar het datacenter gestuurd.

Toen onze tech ter plaatse was, kon deze de server direct monitoren. Na iedere reboot ging de load van de hardware node explosief omhoog, waardoor adequaat handelen voor de tech onmogelijk was. De oorzaak bleek door een enkele VPS te komen, die CloudFlare verkeerd had ingesteld (zie hier voor de juiste configatie van CloudFlare); hierdoor zorgde dat de DDoS aanval niet afgewend werd, maar juist versterkt werd door de verkeerde CloudFlare instellingen. Om hier achter te komen, heeft de tech alle VPS-en uitgezet en vervolgens individueel opgestart en gemonitord. Dit duurde al met al bij elkaar 2,5 uur.

Daarnaast, tot overmaat van ramp, was er één schijf beschadigd geraakt door de enorme overload en reboots. Dus de tech ter plaatse heeft alle VPS-en één voor één uitgemigreerd naar andere nodes. De migraties gingen behoorlijk langzaam vanwege de beschadigde schijf, daarnaast konden de migraties uitsluitend per VPS uitgevoerd worden. Uiteindelijk heeft de totale migratie tot ver na 4:00 geduurd.

Op 7 juli (einde middag) is de hardware node opnieuw opgezet en zijn s'avonds alle VPS-en terug gemigreerd naar deze node. Ondanks dat er géén enkele klacht is binnen gekomen op Helpburo over downtime, wilden wij wel deze VPS eigenaren tegemoet komen. Derhalve heeft de nieuwe node een veel hogere performance als voorheen. Hierdoor zijn alle VPS-en die op deze node stonden, vele malen sneller wat ook weer ten goede komt van de onderliggende websites op deze VPS-en. Deze performance upgrade is geheel gratis voor al deze VPS klanten. Dit alles uit coulance voor de downtime, ondanks dat hier bijna niemand wat van gemerkt heeft (gezien het latere tijdstip). Wij denken dat deze VPS klanten dit zeer zeker kunnen waarderen. En voor de goede orde; dit is een gratis en vooral blijvende performance upgrade.

En tot slot (nogmaals); indien u gebruik maakt van CloudFlare, wat natuurlijk geen enkel probleem is, gebruik dan wel de aanbevolen configuratie/instellingen zoals vermeld staat op Helpburo hier. Niet alleen voorkomt dit eventuele problemen inzake uw server (of website), maar u zorgt er dan ook voor dat CloudFlare correct ingesteld staat. Dus let hier op aub.


Kanttekening; de VPS die debet was aan alle problematiek is gemigreerd naar een andere (stand alone) node, zodat deze niet meer voor overlast kan zorgen voor andere VPS eigenaren.


Meer lezen


www.helpburo.eu